OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE Drukuj
wtorek, 29 października 2019
Ogłoszenie Wójta Gminy Żukowice z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyników konsultacji społecznych projektu: „Programu współpracy Gminy Żukowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Treść ogłoszenia strona BIP