GOSPODARKA ODPADAMI Drukuj
poniedziałek, 01 lipca 2013
altalt
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW X - XII 2019 ROK POBIERZ HARMONOGRAM
  
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW VII - IX 2019 ROK POBIERZ HARMONOGRAM
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I PÓŁROCZE 2019 ROK POBIERZ HARMONOGRAM
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW II PÓŁROCZE 2018 ROK POBIERZ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW I PÓŁROCZE 2018 ROK POBIERZ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW IX-XII 2017 ROK POBIERZ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW VII-VIII 2017 ROK POBIERZ HARMONOGRAM   
  
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  I PÓŁROCZE 2017 ROK POBIERZ HARMONOGRAM
   
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA LIPIEC - GRUDZIEŃ 2016 POBIERZ HARMONOGRAM


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA STYCZEŃ - CZERWIEC 2016 POBIERZ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA LIPIEC - GRUDZIEŃ  2015 POBIERZ HARMONOGRAM

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA STYCZEŃ - CZERWIEC  2015 POBIERZ HARMONOGRAM


2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Pobierz deklarację

3. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
Pobierz deklarację


4. JAK PŁACIĆ?


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żukowice właściciele, zarządcy nieruchomości mogą uiszczać:
  • u sołtysów lub
  • przelewem bankowym lub
  • na poczcie
Do dnia 15 dnia po upływie każdego miesiąca, którego dotyczy opłata.

BANK SPÓŁDZIELCZY LEGNICA, ODDZIAŁ GAWORZYCE,

NR KONTA 31 8649 1044 2001 0000 2222 0004


W tytule należy wskazać kogo dotyczy opłata i za jaki okres:
(np. „Jan Kowalski, Nielubia2, opłata za odpady, lipiec 2019)

 
5. KONTAKT

Wszelkie sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi załatwiane są w:

Urzędzie Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice,
POKÓJ NR 4

Tel. ( 76) 831 42 41, wewn. 45

6. ULOTKI

POBIERZ - Ulotka - Zabudowa Jednorodzinnaalt

POBIERZ - Ulotka - Zabudowa Wielorodzinnaalt

POBIERZ - Ulotka - Nieruchomości niezamieszkałealt

7. UCHWAŁY RADY GMINY

a)    Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości –
Pobierz ( Uchwała XXIV/179/2013 Rady Gminy Żukowice z dnia 24 maja 2013 r.)

b)    Uchwała zmieniająca w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie oraz ustalenia stawki opłaty –
Pobierz – (UCHWAŁA Nr VII/46/2015  Rady Gminy Żukowice z dnia 28 maja 2015 r.)

c)    Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
 Pobierz (Uchwała Nr XIX/129/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 października 2012 r.)

d)    Uchwała w sprawie określenia stawki za pojemnik z odpadami komunalnymi zmieszanymi i zbieranymi selektywnie –
Pobierz – (Uchwała NR VII/47/2015 Rady Gminy Żukowice z dnia 28 maja 2015 r.)

e)    Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żukowice –
 Pobierz- (Uchwała Nr XX/148/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 grudnia 2012 r.)

f)    Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi-
 Pobierz ( Uchwała Nr XX/150/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 14 grudnia 2012 r.)

8. STAWKA OPŁATY USTALONA UCHWAŁĄ RADY GMINY NR VIII/65/2019 Z DNIA 13 CZERWCA 2019 R. WYNOSI:

W przypadku odpadów segregowanych 21,50 zł za każdą osobę zamieszkałą daną nieruchomość
 
Przykład:
Nieruchomość zamieszkuje 5 osób 
to opłata wynosi 21,50 Zł * 5osób =107,50 złotych / miesiąc9. OPŁATA ZA WYWÓZ ODAPADÓW KOMUNALNYCH DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

OPŁATY MIESIĘCZNE ZA POJEMNIKI
LP.
POJEMNOŚĆ CENA SEGREGACJA CENA ZMIESZANE
1. 0,12 m3 52,00 86,00
2. 0,24 m3 88,00 144,00
3. 1,1 m3 231,00 388,00
4. 2 m3 413,00 693,00
5. 5 m3 1040,00 1815,00
6. 7 m3 1485,00 2475,00

10. FIRMA ZAJMUJĄCA SIĘ WYWOZEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE ŻUKOWICE

GPK-SUEZ Głogów Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7A,
67-200 Głogów

Odpady odbierane z terenu Gminy Żukowice zagospodarowywane są w Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Biechowie.


11. WYKAZ FIRM ODBIERAJĄCYCH ELEKTROŚMIECI NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE

AG-EKO Aneta Gonera

Adres: ul. Kolejowa 7, 59-300 Lubin

Telefon: 603 249 349

12. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE ZA 2014 R.

POBIERZ

13. OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI


ROK

poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (%)

2012

17,7

189,16

2013

8,27

159,38

2014

18,44

241,00